21 Φεβρουαρίου 2007

Εδώ είναι Βαλκάνια...

Βαλκάνια...
μέχρις εδώ η "διάλυση"...

ενωμένος τόπος...

μια κοινή σύμβαση....

με όρο:

"όποιο κράτος- μέλος των Βαλκανίων
(ήτοι Ελλάδα- Αλβανία- Βουλγαρία- Ρουμανία-
χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση την ενωμένης Γιουγκοσλαβία)

υφίσταται έξωθεν παρέμβαση,

όλες οι χώρες της Βαλκανικής....

θα αποφασίζουν από κοινού,
για τις περαιτέρω ενέργειες,

προκειμένου να τηρηθεί η αυτονομία της περιοχής."

Αυτή είναι η άποψη μου...
τι λέτε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: